Розробка сайта "Електронні системи Альфаметрик"

Корпоративний сайт. 2015 рік

alfaresp
alfapage

Інформація

2015 рік
м. Вінніця

Інструменти та технології

PHP
JavaScript
MySQL
MODX Revolution
Кольори та типографіка
#0D2347
#27A4D8
#42B443

PT Sans

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Уу Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю ь Яя

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Уу Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю ь Яя

Хостінг
Модуль відгуків
Пост консультації
Базова SEO