Розробка сайту “Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників”

Корпоративний сайт. 2015 рік

centrresp
centrpage

Інформація

2015 рік
м. Житомир

Інструменти та технології

PHP
JavaScript
MySQL
WordPress
Кольори та типографіка
#34AAC9
#0B2E4A

Helvetica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Уу Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю ь Яя

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Уу Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю ь Яя

Домен и хостінг
Інтеграція з соц. мережами
Пост консультації
Базова SEO