Розробка сайту Mystoma.com.ua

Інтернет магазин. 2016 рік

mystomaresp
mystomapage

Інформація

2016 рік
м. Київ

Інструменти та технології

PHP
JavaScript
MySQL
WordPress
Кольори та типографіка
#54CDE9
#74A4D8
#070505
#FFC100

Roboto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Уу Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю ь Яя

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Уу Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю ь Яя

Версія сайту для смартфона
mystomasmart

Хостінг

Модуль відгуки

Пост консультації

Базова SEO

Google analytics