Розробка сайту "Наукові журнали ВНАУ"

Корпоративний сайт, 2019 год

journalresp
Захисні інформацийні системи

Кожен журнал має окремий веб сайт на піддомені ВНАУ

journalspages

Інформація

2019 рік
м. Вінниця

Інструменти та технології

Bootstrap
MySQL
PHP
Laravel Tenancy (Мультисайт)
Статті DOI
Повна англомовна версія
Розмеження прав доступу
Складний пошук, фільтрація
Кольори та типографіка
#1e3d77
#6dabff
#FA6200
#FFD800
#505050
#00C7DF

Roboto Condensend

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Уу Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю ь Яя

Roboto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Уу Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю ь Яя

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Уу Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю ь Яя

Версія сайту для смартфона
journalsmart

Налаштування ре-діректів

Сертифікат SSL

Пост консультації

Базова SEO

Google Analytics