Разработка сайта Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників"

Корпоративный сайт. 2015 год

centrresp
centrpage

Информация

2015 год
г. Житомир

Инструменты и технологии

PHP
JavaScript
MySQL
WordPress
Цвета и типографика
#34AAC9
#0B2E4A

Helvetica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Уу Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю ь Яя

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Уу Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю ь Яя

Домен и хостинг

Интеграция соц. сетей

Пост консультации

Базовая SEO