Розробка сайту "Наукові журнали ВНАУ"

Корпоративный сайт, 2019 год

Захисні інформацийні системи

Кожен журнал має окремий веб сайт на піддомені ВНАУ

Інформація

2019 рік

м. Вінниця

Інструменти та технології

Bootstrap

MySQL

PHP

Laravel Tenancy (Мультисайт)

Статті DOI

Повна англомовна версія

Розмеження прав доступу

Складний пошук, фільтрація

Кольори та типографіка

#1e3d77

#6dabff

#FA6200

#FFD800

#505050

#00C7DF

Roboto Condensend

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Уу Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю ь Яя

Roboto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Уу Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю ь Яя

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Уу Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю ь Яя

Версія сайту для смартфона

Налаштування ре-діректів

Сертифікат SSL

Пост консультації

Google SEO

Google Analytics